We use cookies on this page. View our Privacy Policy for more information.

SYNETECH se stal firmou s holakratickými principy. Jak to probíhalo?

Přeměnit klasickou firmu na holakratickou není jen tak. Zjistěte, jaké všechny kroky jsme udělali a že nejlepší cesta přeměny je vždy ta vlastní.

SYNETECH se stal firmou s holakratickými principy. Jak to probíhalo?

Holakracie (tyrkysovost či svobodná firma), kde se zaměstnanci organizují sami, je mnohem efektivnější a pružnější způsob vedení než řízení manažery. Právě to umožňuje lépe reagovat na dynamicky se rozvíjející svět. Jak ale posunout firmu směrem k holakracii? Zjistěte, co vše jsme museli nadefinovat, vyřešit a že nejlepší cesta přeměny je vždy ta vlastní.

Neexistuje přesný návod, jak přejít k holakracii

Naše přeměna ve firmu bez hierarchie, o které jsme se zmiňovali již v článku o výhodách a nevýhodách holakracie, odstartovala začátkem roku 2021. O pomoc jsme požádali Michala Šrajera z Happiness@work a HR konzultantku Veroniku Krejčovou, kteří pro nás sestavili sadu workshopů, které nám s nastavením firemní struktury a procesů pomohly.

Asi neexistuje přesný návod, jak se stát holakratickou firmou, a tak jsme chtěli stavět na základech, které už máme.

Michal Šrajer na to má podobný názor:

„Na základě mého pozorování a kontaktu s firmami si myslím, že nejlepší cesta je ta vlastní. Vede na stejný vrcholek, ale z trošku jiné strany hory, a to z té, na které teď firma stojí. Za mě je lepší vzít to, co teď funguje, a pracovat na tom, než se snažit všechno roztrhat na cucky a začít znovu.”

CEO SYNETECHu Vratislav Zima to ještě doplňuje:

„Celý ten proces byl hodně o tom, že jsme ho objevovali. Vždycky jsme si řekli, že to zkusíme nějakou cestou – podpoříme integritu firmy – a pak jsme do toho šli. Definovali jsme si jednotlivé části firmy, principy i jak spolu budou komunikovat.”

Krok #1: Kde je Synetech nyní a kam chce směřovat?

Když chceme někam jít, musíme nejprve zjistit, kde jsme. A tak si co-founders a exekutivní skupina definovali, kde se SYNETECH nachází, jaké jsou jejich role, v čem jsme výjimeční, co nás brzdí nebo čeho chceme dosáhnout. Proběhly dva workshopy, kde své myšlenky prezentovali mimo jiné pomocí lega, mind map, filmových plakátů a velkého množství post-itů.

Výsledek: Víme, v jaké fázi se firma nachází, jaké jsou naše silné stránky a co je aktuální slabinou. Definovali jsme cíle a máme nákres nové struktury. Členové skupiny znají svoji roli a ví, kam se chtějí posouvat.

Proč je důležité začít právě od vize zakladatelů vysvětluje Michal Šrajer:

„Zakladatelé jsou pořád nositelé kultury a směru, takže začít z jiné strany, si myslím, že je špatně. Nefungovalo by to, kdyby to bylo proti jejich vizi.”

holakracie_workshop

Krok #2: Jak to vypadá uvnitř firmy?

Ruku v ruce s workshopy šly i rozhovory s lidmi z týmu. Proč? Chtěli jsme vědět, jak se lidem u nás pracuje, jak vnímají SYNETECH, zda jsou spokojení a co by chtěli změnit. Bylo nám jasné, že se musí ptát někdo zvenčí. A od toho tu byla naše externí HR posila Verča, která si popovídala s 11 lidmi z různých týmů a s různými rolemi.

Výsledek: SYNETECH je pro nás parta přátel, mezi které rádi chodíme. Máme podobný morální kodex a vzájemně se posouváme. Nejistotu nám přináší nejasné definování rolí a zodpovědností. Chceme si přesněji nastavit procesy, formulovat soubor hodnot a určit, kdo za co zodpovídá.

Krok #3: Jaké jsou naše hodnoty?

Kdyby byl SYNETECH zvíře, jaké by to bylo? Jaká ilustrace nejvíce vystihuje SYNETECH? I takové otázky jsme řešili při celofiremním workshopu, který se týkal společných hodnot. Přemýšleli jsme nad tím, čeho si vážíme na ostatních, čím je firma unikátní i čeho si na nás cení naši klienti.

Výsledek: Z konkrétních příkladů našeho chování, které v práci zažíváme a jsou pro nás důležité, jsme došli k 6 hodnotám, které definují naši kulturu a kterými se chceme řídit.

6 základních hodnot SYNETECHu:

  • lidskost,
  • transparentnost a férovost,
  • profesionalita,
  • láska k tomu, co dělám,
  • přátelství,
  • svoboda.

Krok #4: Vize a co pro nás znamená smysluplnost?

Jedním z nelehkých úkolů pro nás bylo formulování vize firmy. Z hodnotového workshopu totiž vyplynulo, že je pro nás důležitá smysluplnost toho, co děláme. Co to ale pro každého znamená? V dnešní době je to tak často používané slovo, že už by se dalo považovat za buzzword. A tak jsme se zeptali všech lidí ve firmě, co pro ně znamená smysluplný projekt.

Výsledek: Smysluplnost je pro nás práce na projektech, ze kterých mají prospěch nejen autoři, ale hlavně uživatelé - dělají radost, usnadňují život, pomáhají nebo přináší něco nového. Stejně tak je pro nás smysluplné, když si můžeme pořádně zaprogramovat. To nás totiž baví 🙂

Krok #5: Principy práce a firemní struktura

Kromě společných hodnot jsme si určili i principy, na kterých chceme naši práci stavět. Tento proces začal workshopem, na kterém jsme se potkávali v pomyslných virtuálních kavárnách a ve skupinkách diskutovali nad tématy, které se týkaly řešení konfliktů, zpětné vazby, rozhodování a našeho posunu. V neposlední řadě došlo i na novou organizační strukturu.

Výsledek: Definovali jsme si 4 základní principy práce a procesy, kterými je naplňujeme. Organizační struktura firmy je plochá a tvoří ji autonomní a soběstačné týmy, které rozdělujeme podle řemesla a práce na projektech.

Navrhnout novou organizační strukturu firmy pro nás byla v celém procesu asi největší challenge.

Jak potvrzuje sám Vráťa:

„Nejvíc složité pro nás asi bylo vytvořit strukturu firmy. Jak spojit to, že je jedna skupina lidí, které sdružuje řemeslo, a pak je další skupina na projektu, která je jiná v rámci toho projektu i specializace. Vymyslet vazbu mezi garantem Housu a projekťákem, protože to jsou dva lidi, kteří mohou zodpovídat za stejného člověka, ale za různé aspekty jeho chování.”

plocha_organizacni_struktura

Krok #6: Co mohou nabídnout jednotlivé Housy?

Následující workshopy už probíhaly jednotlivě v rámci každého Housu. Řekli jsme si, proč House vznikl, jaké jsou jeho cíle, silné stránky jednotlivých členů, jejich role a kam se chtějí posouvat. Přemýšleli jsme, jaké informace nám k práci chybí a jak je získat.

Výsledek: Ujasnění rolí a zodpovědností v rámci Housu. Definovali jsme si, jak často se budeme v rámci Housu potkávat a jaké výstupy potřebujeme pro svou práci od ostatních Housů.

Krok #7: API mezi Housy

Jak bude probíhat kooperace mezi Housy? Co všechno od sebe vzájemně potřebujeme? A dává nám to smysl? To jsme si řekli na jednotlivých schůzkách mezi housy. Každý garant za House se jednotlivě potkal s ostatními garanty a nasdíleli si své požadavky.

Výsledek: Definovali jsme si API mezi Housy, tedy co konkrétně od sebe jednotlivé housy potřebují, proč, v jakém formátu a kdy si budou informace předávat. Nastavili jsme si tak jasné procesy a zodpovědnosti, které, jak vyplynulo v kroku #2, jsme postrádali.

syne_slovnik_holakracie

Krok #8: Žijme vše, co jsme si sami definovali, a neustále iterujme!

Dá se říct, že jsme u konce? Rozhodně ne 🙂 Teď to teprve začíná… učíme se nové principy uplatňovat, vnímáme, co nám dává smysl a kde máme ještě mezery, děláme chyby. Je to neustálý proces učení a společného posouvání se.

Jak sám Michal doplňuje:

„Teď bude zajímavé to další období, kdy začnete vše používat a uvidíme, co z toho vyplyne. Pak přijde test, jestli jsme připraveni na to společně reagovat a to, co nefunguje změnit. Ono se totiž určitě něco nepovede.:)”

Vráťa má podobný názor:

„Já myslím, že jsme pořád v počátečním stádiu. Už víme kontury jak chceme fungovat, snažíme se vše nasazovat, ale pořád to není úplně ono. Ale i to, že se o tom bavíme, je zásadní. Kdybychom to jenom vzali a nasadili, tak tam neproběhne ten learning. Takže je důležité dát všemu čas to vstřebat.”

Přechod k holakracii: super práce, která nekončí

Co si budeme povídat, přechod na holakratickou firmu bez hierarchie někdy bolel, někdy se nám nechtělo, ale stálo to za to. Díky Verče a Michalovi za promyšlené workshopy, které rozhodně nebyly nudné a celému SYNEtýmu, že se do toho pustil se zápalem a jedinečným vtipem sobě vlastním :)

Nyní nás čeká pokračování v již nastaveném fungování, dál se budeme učit a posouvat. Víme, že je to neustálá práce, ale s chutí jedeme do toho…

Chcete vědět více o holakracii (tyrkysovosti či svobodné firmě) nebo máte jakékoliv jiné otázky? Klidně se nám ozvěte.

AppCast

České appky, které dobývají svět

Poslouchejte recepty na úspěšné aplikace. CEO Megumethod Vráťa Zima si povídá s tvůrci českých aplikací o jejich businessu.

Gradient noisy shapeMegumethod CEO Vratislav ZimaMegumethod Scribble