We use cookies on this page. View our Privacy Policy for more information.

Potřebujete akcelerovat vývoj aplikací i inspiraci? Máme řešení

Potřebujete akcelerovat vývoj mobilních aplikací nebo softwaru, inspirovat a navýšit vývojářské kapacity? Řešením je externí dedikovaný tým.

Potřebujete akcelerovat vývoj aplikací i inspiraci? Máme řešení

Situace na pracovním IT trhu dnes není jednoduchá, nejsou lidi. Je proto důležité přemýšlet, jak chybějící vývojářské kapacity nahradit. Jednou z možností je pronájem dedikovaného týmu. Díky němu získáte chybějící kapacitu, inspiraci a akcelerujete rychlost vývoje mobilních aplikací nebo softwaru. Chcete vědět víc?

I když je na konci dne pronájem dedikovaného týmu z vývojářské agentury řešením nedostatku kapacity, je nesmírně důležité, na co budou tyto extra lidské zdroje využity a nejednalo se tak o prostý body shopping.

Příkladem budiž naše spolupráce s Jablotronem, který využívá našeho dedikovaného týmu, aby mu pomohl s hledáním inovativních přístupů. Od klienta dostaneme cíl, ke kterému máme dospět, a my se poté snažíme vymyslet (inovativní) cestu, jak to udělat.

„Při body shoppingu si člověk nebo tým jde vydělat peníze tím, že u klienta sedí. Jde o pronájem lidí bez ohledu na to, co udělají, vše se předává na stranu zákazníka. My chceme být podepsáni pod výsledkem a pracovat na projektu komplexněji.“

Vratislav Zima, CEO SYNETECHu

Obvyklé je při dedikování vývojářských kapacit za účelem akcelerace zapojit více členů týmu. Podobná spolupráce se ale může narodit i z poskytnutí jen jednoho vývojáře. Tak tomu třeba bylo na začátku naší spolupráce s německou firmou Tado. Postupem času zde pracuje dedikovaný tým SYNETECHu a přináší tomuto mezinárodnímu klientovi kapacitu i inspiraci.

Inovovat je stěžejní

Že je inovace pro dnešní firmy klíčová, o tom není sporu – dvojnásob pro ty technologické. Jenže se to snadno řekne, ale hůř udělá. Pokud klient nemá na inovování vlastní oddělení, což nebývá praxí, často je zahlcen denními úkoly a na inovaci nemá čas. V dlouhodobém horizontu je to cesta do pekel, či ještě hůře – z trhu.

Představme si situaci, kdy se klient rozhodne, že nutně potřebuje vyvinout mobilní aplikaci či web (nebo je upravit). Podívá se nejdříve dovnitř do firmy a zjistí, že jeho vývojáři na něco podobného absolutně nemají v dalším půl roce kapacitu. To je ale vzhledem k rostoucí konkurenci pozdě. Co teď?

Pokud už jste jako klient v situaci, kdy se vám zoufale nedostává vývojářských kapacit a každý den zastaralé aplikace či systému vás stojí nemalé finanční zdroje (ať už z hlediska úbytku zákazníků či neefektivity), pak zde vůbec není na místě otázka, zda dedikovaný tým potřebujete – spíš kdy může nastoupit a jak bude kvalitní.

„Ideální situace je dostat se do úrovně, kdy vidíme, jak fungují procesy na straně klienta a my do nich můžeme vstupovat se svými nápady a případnou oponenturou. Klient nám pak sdělí v hrubých rysech řešení, ke kterému by se rád dostal, vybere si technologii a spolupráce může začít.“

akcelerace_vyvoje_mobilni_aplikace

Výhoda dedikovaného týmu je přístup “out-of-the-box”

Inovativnost a přidaná hodnota takového řešení spočívá v tzv. „out-of-the-box“ přístupu. Jako dodavatelé jsme tedy vlastně navedeni do situace, kdy vlastní přemýšlení používáme k tomu, abychom vytvořili řešení, které v dané společnosti, třeba kvůli tomu, že v ní mají interní tým lidí v zajetých kolejích, nevymysleli. Může se jednat o využití nové technologie, přístupu nebo třeba nástrojů, které jsou nám vlastní, ale klienta by nenapadlo je pro danou situaci využít.

Dvě firmy na jednom projektu

Tzv. „kulturní fit“ je pro hladkou spolupráci stěžejní i z jiného důvodu – z našeho pohledu je důležité, aby na jednom projektu dělaly 2 byť partnerské, tak oddělené firmy. V praxi tedy, náš vývojářský tým může klidně tzv. sedět u klienta, ale pořád je součástí naší firemní kultury. Taková spolupráce samozřejmě funguje i na dálku, ale právě hodnotový soulad je další z věcí, které odlišují dedikovaný externí tým od body shoppingu.

„Naše vývojáře nepustíme pracovat do direktivně řízené firmy, kde budou ve vedení lidé, kteří berou své zaměstnance jako pouhé zdroje, řeší jejich čas kalkulačkou, chtějí jen outsourcovat vývoj a víc je nezajímá. Pak by se totiž nepotkalo, že přinášíme komplexní a odlišné pohledy na věc a mohlo by se stát, že by náš tým byl za negativní názor naopak trestán. Kultura zadavatele musí být pro ideální průběh takové spolupráce připravená na to, že se dodavatel externího týmu může vyjadřovat k věcem svobodně a vnášet svůj pohled.“

Kulturní shoda firem zároveň eliminuje i možnost, že by chtěl zadavatel kvůli nedostatku vývojářských sil na trhu přetáhnout dodavatele vývojáře. Když pomineme smluvní znemožnění této situace, klienta na stejné vlně by taková taktika ani nenapadla, nemluvě o tom, že by se sám připravil o inovační kapacitu. Osvícení zadavatelé si to naštěstí dobře uvědomují.

Najmout freelancera nebo agenturu?

V takové chvíli může vzniknout dilema, zda je lepší najmout na toto doplnění kapacit freelancera či agenturu. Něco podobného jsme ostatně řešili již ve článku o vývoji mobilních aplikací krok za krokem. Obé má totiž své pro a proti.

Co vám přinese spolupráce s freelancerem nebo s týmem z nich složený?

  • Úspora - Freelancer nebo tým z nich složený je levnější než agentura.
  • Není garantovaná zastupitelnost - Skládá-li se tým z freelancerů, nelze 100% garantovat zastupitelnost.
  • Potřeba vedení - Tým freelancerů potřebuje silné projektové vedení, jinak může vést spolupráce k chaosu.

Co vám přinese spolupráce s agenturou?

  • Zastřešení projektu - Ačkoliv je při takovém vývoje stále hlavní osobou product owner, vývojářská firma vám může dedikování kapacit garantovat lépe než jednotlivec.
  • Zastupitelnost - Když jeden z týmu vývojářů vypadne, například kvůli nemoci, nahradí ho z firmy někdo jiný.
  • Firemní know-how - Jelikož agenturu tvoří mnoho vývojářů, je vysoce pravděpodobné, že souhrn jejich znalostí bude mnohem vyšší než u jednotlivce. Objeví-li se tedy problém, snáze se vyřeší přes zkušenějšího kolegu a takovýto model také mnohem víc nahrává důležitému „out-of-the-box“ myšlení.

Freelancer_nebo_agentura

Při výběru mezi freelancery a agenturou záleží i na IT oddělení firmy

Podobný typ spolupráce doporučujeme spíše větším firmám, které již mají vlastní IT oddělení, ale potřebují do něj vnést nové prvky. Samozřejmě to neznamená, že bychom nebyli schopni vyvinout mobilní aplikaci pro malou firmu, která své vlastní vývojáře nemá, je to však trochu jiný typ spolupráce. Aby se přístup stojící nejen na doplnění kapacit, ale i inovaci vyplatil oběma stranám, mělo by jít o dlouhodobou spolupráci, založenou na důvěře a chuti se od dedikovaného týmu dodavatele inspirovat.

„Pro tento druh spolupráce je dobré, je-li klient z hlediska IT dostatečně vyspělý. Samozřejmě se může stát, že si nás chce najmout startup, který ale sám není dostatečně zorganizovaný. S takovou firmou se raději snažíme najít jinou formu spolupráce, aby z toho nebylo jen velké mrzení.“

Zbyněk Hraše, SYNETECH Head of Sales

Aby spolupráce těšila všechny zúčastněné

Co je však ještě důležitější než velikost firmy, je, abychom s ní měli shodu na hodnotách, kam u nás nově patří holakracie. Ty nejlepší výsledky vznikají při spolupráci založené na důvěře. Špatná je taková situace, kdy je přístup ze strany klienta direktivní, bez ohledu na konzultační a partnerskou úroveň. Pak je inovativní potenciál spolehlivě zabit, nelze totiž efektivně využít know-how a expertízu. Tedy přidanou hodnotu, kterou bychom mohli pomoci. Místo akcelerace vývoje mobilních aplikací nebo softwaru a získání znalostí skrze dedikovanou kapacitu by se jednalo o prostý body shopping, způsob spolupráce, který rozhodně nevyhledáváme.

Využít dedikovaný externí tým na vývoj aplikací, nebo ne?

Externí dedikovaný tým vám umožní akcelerovat vývoj mobilních aplikací nebo softwaru, přinese vám inovace a know-how i pohled “out-of-the-box”. Z toho hlediska je rozhodně vhodným řešením nedostatku kapacity na trhu. Má to však své ale. Hodnoty i firemní kultura takového týmu by se měly shodovat s tou vaší, jinak by mohl odlišný pohled na věc zbytečně zkomplikovat spolupráci. Stejně byste měli už od počátku uvažovat spíše o dlouhodobější spolupráci, kdy je možné nastavit vzájemnou důvěru.

Chtěli byste akcelerovat vývoj mobilních aplikací nebo softwaru a chybí vám potřebná vývojářská kapacita? Napište nám.

AppCast

České appky, které dobývají svět

Poslouchejte recepty na úspěšné aplikace. CEO Megumethod Vráťa Zima si povídá s tvůrci českých aplikací o jejich businessu.

Gradient noisy shapeMegumethod CEO Vratislav ZimaMegumethod Scribble